Bed arrangement og kantstål i Corten, Herning Sky

Holing Engpark, Herning. De 11 altaner skulle alle hejses ind med kran og over de nybyggede huse, fordi der ikke var adgang til bagsiden og haven fra anden side.

Vi har fremstillet 11 altaner og monteret dem ved Holing Engpark, Herning. Projektet er udført inkl. gravning og støbning samt med flg. reetablering af belægning.